Björketorpsmonumentets budskap om förbundsarken


Gemensam nämnare – förtärande eld


Det berättas i en lokal sägen att en man som en gång försökte förstöra Björketorpsmonumentet genom eld själv dödades, genom att elden i stället för att angripa monumentet vände sig mot mannen själv och jagade honom och brände ihjäl honom. Den som rörde vid förbundsarken kunde på liknande sätt också straffas med döden:

«Så förde de Guds ark bort ifrån Abinadabs hus på höjden, och följde själva med, och Ajo gick därvid framför arken. Och David och hela Israels hus fröjdade sig inför HERREN, med allahanda instrumenter av cypressträ, med harpor, psaltare, pukor, skallror och cymbaler. Men när de kommo till Nakonslogen, räckte Ussa ut sin hand mot Guds ark och fattade i den, ty oxarna snavade. Då upptändes HERRENS vrede mot Ussa, och Gud slog honom där för hans förseelse, så att han föll ned död där vid Guds ark.» 2 Sam 6:4-7.

Runornas arkkod


Det hebreiska ordet för ark är «aron», och vittnesbördets ark kallas på hebreiska för «aron ha edut», där «ha» är den bestämda artikeln, motsvarande engelskans «the».
Om man, som jag har visat i min bok «Scandinavian Secrets» av runorna på de tre stora stenarna i monumentet bildar en 12*14-matris, då kan man i två trianglar i mitten av matrisen läsa «aron ha edut» skrivet med runor!
Om man översätter runorna till vanliga latinska bokstäver, så får man följande utseende på den nämnda matrisen:

Här har jag markerat andra kodade budskap under och till höger om koden för vittnesbördets ark. De inramade runorna i bilderna nedan är de som ingår i orden «ARON HA EDUTH».

Berget Nebo pekas ut både av Björketorp och 2 Mackabeerboken


Det ligger alltså nära till hands att utläsa även några andra koder i matrisen under och till höger om den huvudsakliga arkkoden. Man kan där läsa «ad Aroer», d.v.s. mot (staden) Aroer, och «al Nebo», d.v.s. på (berget) Nebo. Detta stämmer med 2 Mackabéerbokens berättelse om hur profeten Jeremia gömde arken i en grotta vid berget Nebo:

«Det stod också antecknat hur profeten efter en uppenbarelse befallde att tältet och arken skulle bäras efter honom, och hur han gick ut till det berg som Mose besteg för att få se Guds eget land. När Jeremia kom dit fann han ett utrymme i en grotta; han lät bära in tältet, arken och rökelsealtaret och spärrade sedan ingången. Några av dem som hade varit med honom gick för att märka ut vägen, men de kunde inte finna den. Då Jeremia fick veta detta tillrättavisade han dem. ”Platsen skall vara okänd”, sade han, ”till dess Gud åter samlar folket och låter barmhärtigheten komma. Då skall Herren låta dessa ting komma i dagen, och Herrens härlighet skall visa sig i molnet, liksom den uppenbarades på Moses tid och när Salomo bad att templet skulle helgas på ett överväldigande sätt.» 2 Mack 2:4-8

Drar vi nu en linje från Björketorp mot platsen där den forntida staden Aroer låg, då passerar vi berget Nebos västra sluttningar, mellan Döda havet och Nebos topp, som även är känd som Pisga. Denna linje har en bäring som ligger nära 141,472 grader. Om man sedan mäter avståndet till punkten «Dome of the Spirits» på Tempelplatsen i Jerusalem («Dome of the Spirits» är en plats där många antar att det allra heligaste i templet låg.) från linjen, så finner man en punkt på nämnd linje som ligger 1472 bågsekunder (mätt som longitudinella bågsekunder vid aktuell breddgrad) från «Dome of the Spirits». Vad är det då som är så speciellt med 1472, och som vi nu ser både i bäringen från Björketorp och i avståndet till platsen för det allra heligaste i Jerusalem från erhållen plats på Nebos västra sluttning? Jo, «aron ha edut», alltså vittnesbördets ark, har i en av sina stavningar och enligt en vedertagen gematrimetod, gematrivärdet 736 i den hebreiska gematrin, och 1472 kan skrivas som 736*2.

Vidare: Den funna platsen på Nebos västsluttning visar sig ligga ca 62,5 meter under havet. Detta motsvarar 114 hebreiska alnar enligt vad många antar eftsersom den hebreiska alnen antas ha varit strax under ca 54,9 cm. (Vid konstruktionen av Björketorpsmonumentet ser det däremot ut som att man använde en aln som var 4/5 så lång jämfört med det.) 114 kan ju bl.a skrivas som 2*57. 114 kan därför talsymboliskt vara ett komprimerat kodat sätt att ange talet 257 som är gematrivärdet för «aron», d.v.s. ark!

Ser vi nu på tempelplatsen så ligger den 745 meter över havet, vilket motsvarar 1358 hebreiska alnar. Adderar vi nu 114 och 1358 så får vi ännu en gång återigen 1472, alltså en dubblering av arktalet 736 ytterligare en gång!! Dessutom: 1358 kan skrivas som 2*679, där 679 matematiskt sett representerar en 3-dimensionell stjärna. 679 kan också talsymboliskt vara ett komprimerat sätt att ange 474 + 541, då det kan skrivas som 474 + 5*41 = 679. 541 är här gematrivärdet för Israel och 474 är gematrivärdet för «edat» eller «edut», som i «aron ha edut», vittnesbördets ark! Hälften av 474 är 237 och som den framlidne Peter Caspersson upptäckte och som jag nämnde i en annan artikel ligger Björketorpsmonumentet på breddgraden 360*37/237 grader nord.

Inte nog med detta: När man från Björketorpsmonumentet mäter skillnaden i bäring mellan riktningen till funnen plats på berget Nebo och riktningen till «Dome of the Spirits» på tempelplatsen, ser man att denna skillnad är 142,151 – 141,472 = 0,679 grader!
Närmaste fågelvägen mellan den funna platsen på Nebos sluttning och «Dome of the Spirits» är 20,91 nautiska mil, vilket ligger nära eller rentav exakt motsvarar 70584 alnar. Ser man nu på en triangel med katetrarna 70584 och 1472 (höjdskillnaden i alnar mellan tempelplatsen och den funna platsen på Nebo), då finner man att hypotenusan blir lite drygt 70599 alnar. Det som i sammanhanget är väldigt speciellt med detta tal är att det kan skrivas som 95*736 + 679.

Ytterligare en triangel som är speciell: Björketorp-Tempelplatsen-"Neboplatsen"-Björketorp. Den triangeln får sidorna 1685,38-20,91-1693,71 mätt i nautiska mil. Först kan man notera att 1685,38 + 20,91 + 1693,71 = 3400, och 34 är roten ur 1156 som är ett gematrivärde för Jerusalem. Vidare: Alla sidorna blir, uttryckta i nautiska mil med två decimaler jämnt delbara med 17 och både 20,91 + 1693,71 är jämnt delbara med 41 och bildar man kvoten 1693,71/20,91 får man resultatet 81.

Kan dessa överensstämmelser ha uppstått av en ren slump? Jag tror knappast det. De måste nästan ha kodats in i geografin av Gud själv och Björketorpsmonumentet kan knappast ha blivit kontruerat enbart av människohand. Den som vågar och har möjlighet borde ta en tur till Jordanien för att själv på plats kontrollera om förbundsarken ligger i en grotta på latituden 31 46’ 47’’ och longituden 35 38’ 38’’, vilket är vad Björketorpsmonumentet ser ut att ange.

Örjan Svensson

Publicerad den 28 Jun 2012