Vad har Da Vinci-koden att göra med Björketorpsmonumentet?


I sin bok "The Templars' Secret Island", som syftar på Bornholm, tycks det som om Erling Haagensen och Henry Lincoln antyder att en liksidig triangel bildas av punkter i Jerusalem, på Bornholm och i Rennes-le-Château. De skriver dock inte uttryckligen att triangeln är liksidig, men de publicerar följande illustration:

Henry Lincoln är ingen mindre än en av de tre medförfattarna till "Holy Blood, Holy Grail", som låg till grund för boken Da Vinci-koden, som låg högt på bästsäljarlistorna för några år sedan.
Om man emellertid kontrollmäter med Google Earth, visar det sig att man skulle behöva flytta det norra hörnet i triangeln till ett ställe i västra Blekinge för att få två lika långa sidor i triangeln.
Ett väldigt intressant resultat får man dock genom att istället flytta hörnet till Björketorpsmonumentet: Då skär nämligen nord-syd-linjen det norra hörnet i en exakt bisektris, d.v.s. vinkeln mellan nord-syd och riktningen mot Rennes-le-Château och vinkeln mellan nord-syd och riktningen mot Jerusalem blir exakt lika stora (37,85 grader blir bägge)!Nu har jag också upptäckt några lite mindre trianglar som VERKLIGEN är liksidiga och som också är förbundna med Björketorpsmonumentet. Det visar sig nämligen att avstånden mellan bautastenarna i Tving och Kallinge och mellan samma sten i Tving och monumentet i Björketorp är exakt lika stora! Som visas i följande illustration får man 12487 meter för bägge avstånd om man kontrollmäter i Google Earth!
Den liksidiga triangeln med tre lika sidor, och som har ett hörn i den södra Rödeby-stenen (en sten som är mindre än den största bautastenen i Rödeby) har sidor som med stor noggrannhet är 11145 meter.Den stora Kallinge-stenen.

Örjan Svensson
författare till "De blekingska runornas hemligheter" och "Scandinavian Secrets" 
Tvingstenen.

Publicerad den 28 Aug 2014