Björketorp - Rödeby - Stonehenge - Björketorp

Axeln Björketorp-Rödeby är en förlängning av axeln Stonehenge-Björketorp!​

Som jag nämnt i flera artiklar så definieras två sju-uddiga stjärnor av runstenarna/bautastenarna i Björketorp, Nättraby, Rödeby och Tving. Med anledning av TV-programmen om Stonehenge, som nyligen sänts på SVT, ville jag undersöka om det fanns något samband också mellan Stonehenge och våra blekingska geometriska fornminnesstrukturer. Jag drog då en linje från Stonehenge till Björketorpsmonumentet i Google Earth och fann att denna linjen har bäringen 56,97 grader. Därefter drog jag en linje Stonehenge-Rödebystenen. Det visade sig då att denna linje har samma bäring!!! Särskilt om man drar linjen från Stonehenge till den södra av de två Rödebystenarna, ser man att denna linje passerar över eller mycket nära Björketorpsmonumentet! Detta betyder alltså att de två mest framträdande sju-uddiga stjärnorna i den blekingska fornminnesgeometrin pekar rakt mot Stonehenge!

Men inte nog med detta: I en tidigare artikel frågade jag mig vad Björketorpsmonumentet rimligen har att göra med da-Vinci-koden, då riktningarna mot Rennes-le-Château och Jerusalem från Björketorp sett bildar identiska vinklar mot nord-syd-linjen. Det visar sig nu att om man placerar en sju-uddig stjärna med centrum i Stonehenge och en udd pekande mot Björketorp, då pekar en annan udd i denna stjärna rakt mot samma punkt - nära Rennes-le-Château - som jag tidigare fann som "spegelpunkt" för Jerusalem i förhållande till Björketorp!

På sidan http://www.ancient-wisdom.co.uk/englandgeodesy.htm bekräftas det att man funnit exempel på att en sjundedels cirkelvarv förekommer också på annat sätt i den brittiska fornminnesgeometrin.

Örjan Svensson

Publicerad den 01 Feb 2015